Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Gasen är svår att upptäcka eftersom den varken syns, luktar eller smakar. Hälsoproblemen uppstår oftast när radondöttrar tränger in i luftrör och lungor när vi andas. Där avger de en joniserad strålning, främst i form av alfapartiklar, som kan orsaka lungcancer.