WiSecure® W802 är en av marknadens mest effektiva spärrar mot vatten och markradongas. Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Gasen är svår att upptäcka eftersom den varken syns, luktar eller smakar.

Vatten- och radontätningen används vid ingjutning av runda rör i betongväggar och golv. Passar till alla typer av rörmaterial, som t.ex. plast, stål, gjutjärn och betong.